Jakie dane trzeba podać przy zmianie dystrybutora gazu jeśli chcielibyśmy uzyskać korzystną propozycję?

Coraz więcej jest zmian sprzedawcy gazu. Odbiorcy zauważają, że w sprawie wyboru optymalnej propozycji gazowej, aktywność może przynieść zyski finansowe.
Na rynku gazowym tak jak to się dzieje na rynku energii elektrycznej, cena na sprzedaż paliwa gazowego jest uwolniona, ale stawki za dostawę musi potwierdzić prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Podobna jest także procedura zmiany dostawcy. Przede wszystkim przy podpisywaniu umowy z nowym dostawcą gazu nie jest konieczne zawieranie dwóch osobnych kontraktów, z jakich jeden jest zawierany na sprzedaż a drugi na dostawę. Ten, kto zawrze umowę kompleksową z nowym dostawcą gazu, będzie otrzymywał jedynie jedną fakturę. Obrót gazem jest to działalność koncesjonowana a oznacza to, że dostawca, który oferuje zawarcie umowy na sprzedaż gazu, musi posiadać koncesję.

Zobacz obfite w zawartość proponowane informacje, zawierające przydatne informacje na przedstawiany temat – kliknij zatem tutaj oraz poznaj wiadomości, które Cię fascynują.

Sprzedaż gazu tak jak sprzedaż prądu odbywa się na zasadzie TPA, gdyż dostawca oprócz koncesji, posiadać musi także umowę z odpowiednim operatorem przesyłowego systemu lub systemu dystrybucyjnego.

klawiatura

Autor: www.spolecznieodpowiedzialni.pl
Źródło: www.spolecznieodpowiedzialni.pl
Konsument zmieniający sprzedawcę gazu ma nadzieję na uzyskanie atrakcyjnej oferty. Do przygotowania tego typu propozycji dostawca potrzebował będzie informacje, które odnaleźć można by na Fakturach lub dotychczasowej umowie. Jest to 12-to miesięczne zużycie gazu, które wyrażone jest w kWh w pojedynczych grupach taryfowych w podziale na miesiące. Jest to także moc umowna, która jest definiowana dla pojedynczych punktów poboru. Informacją jest także czas funkcjonowania obecnej umowy, a także termin faktu rozwiązania tej umowy. Jest to również informacja, do którego Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa jest przyłączony punkt poboru.

Żeby sporządzić dokładniejszą wycenę i w większym stopniu korzystną dla odbiorcy, dane trzeba przekazać osobno do każdego punktu poboru gazu. Precyzyjne określenie obu takich parametrów będzie pozwalać na uniknięcie ewentualnych kar, które związane są z przekroczeniami lub z niepełnym wykorzystaniem mocy i gazu.