Zobowiązania a także ulgi obywateli w polskim ustawodawstwie

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, narzuca na płatnika zobowiązanie płacenia składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracobiorców. Co istotne, powinien regulować te składki w określonym terminie. Jeśli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego skutki i uregulować odsetki za zwłokę. Zaległość fiskalna to podatek wraz z zaliczką, która nie została opłacona w terminie. Kiedy podatnik nie dotrzyma ustawowego terminu, wpłacana po terminie kwota powinna być podwyższona o należne odsetki za zwłokę.

Faktura

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Odsetki za zwłokę należy zapłacić razem z nieterminowo regulowanymi składkami ZUS za dany okres, za który powstała zwłoka. Nie można najpierw opłacić po terminie tylko składek, a kolejno dokonać zapłaty na poczet tylko odsetek . Odsetki będą naliczane zawsze, gdy składki są uiszczane po czasie określonym w ustawie.

Kalkulator odsetek fiskalnych za zwłokę od zaległości, pomaga obliczyć ich wielkość.

Jeżeli zainteresował Cię opisany problem, poznaj serwis prawnik puławy, gdzie znajdziesz obszerne informacje. Pogłęb swoje wiadomości.

Na gruncie polskiego prawa, przepisami regulującymi system podatku od wartości dodanej, jest ustawa o podatku od towarów i usług. Faktura wewnątrzwspólnotowa, to faktura poświadczająca WDT. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to eksport produktów z kraju do innego kraju UE na rzecz kupującego, który ma aktualny numer VAT UE.

Sprzedaż towarów następuje według przepisów zawartych w ustawie o VAT. Świadectwo homologacji, jest to potwierdzenie urzędowe. Ten dokument urzędowy stanowi integralną część auta. Na podstawie świadectwa homologacji, można odczytać informacje określające pojazd – rok produkcji, miejsce produkcji, zastosowanie auta – osobowy, ciężarowy itp.

Homologacja ma również wpływ na wysokość opłaty OC, AC.

Przejdź na autorski serwis! W nim czeka na Ciebie kolejna świetna dawka rzetelnych artykułów na ten temat. Nie zwlekaj!

Dla właściciela auta z homologacją jest o wiele mniejsza opłata za roczne ubezpieczenie . Normy prawne określają także warunki dla przestrzeni ładunkowej, czyli części pojazdu, która znajduje się za rzędami siedzeń. Auta z kratką odchodzą do lamusa, dlatego, że autem firmowym może być każdy pojazd, bez względu na wielkość bagażnika, ładowność, czy też trwałe oddzielenie części osobowej od bagażowej.

Z reguły o certyfikat homologacji, ubiegają się firmy dlatego, że bez tego dokumentu nie mogą odliczać podatku za paliwo. W przypadku gdy pojazd mechaniczny posiada homologację unijną – N1 możliwe jest skorzystanie z całego odliczenia zarówno od rat leasingowych, jak i innych kosztów.