Najczęściej stosowane dystrybutory do paliwa

Dystrybutor paliwa to główne i niezwykle złożone narzędzie na stacji paliw. Ich miara jest zależna od zakresu i rozmiarów stacji.

stacja paliw

Autor: Pic Basement
Źródło: http://www.flickr.com

Zazwyczaj używane dystrybutory do paliwa to te, jakie nabywca obsługuje osobiście. Pierwszy stopień sprowadza się do nalania benzyny do wielkości wymaganej i manualne wyłączeniepistoletu po zrealizowaniu stosownej liczby litrów, czy też sumy do zapłaty. Drugi stopień zapewnia ustawienie na klawiaturze liczby – ciekawy artykuł od- scenariuszzycia.pl/ – litrów, albo kwoty, po realizacji której pistolet się wyłączy.
Trzeci stopień samoobsługi polega na sprzęgnięciu dystrybutora z wpłatomatem, i tym samym wyklucza przymus skasowania zapłat przez personel.
Przyrządy te zaopatrzone są w podzespoły hydrauliczne do wydawania standardowych paliw, benzyny, oleju napędowego, także biopaliw. Niezwykle ważnym składnikiem jest podzespół obsługi liczydła odmierzającego. Powinien on gwarantować pewną łączność z układem komputerowym zarządzającym stacją paliw.
Sporządza się dystrybutory w obudowach stalowych, albo aluminiowych malowanych proszkowo w wykonaniu jedno, lub [alufinish] dwustronnym.
Najnowsze dystrybutory dzięki wdrożeniu programu odsysania par paliw są przyjazne dla otoczenia naturalnego. Dodatkowo realizują one wszystkie obowiązkowe standardy dotyczące emisji par przynosząc gwarancję bezpieczeństwa ekologicznego.

paliwa

Autor: Groume
Źródło: http://www.flickr.com

Do podawania paliw użytkuje się pompy do paliwa z licznikiem, jakie gwarantują dużą wydajność. Nowoczesne dystrybutory współdziałają z dużą paletą układów sterowania i zarządzania stacją paliw.
Pojemnik po wypompowaniu z niego benzyny, na skutek unoszących się w jego środku par, jest środowiskiem nadzwyczaj wybuchowym, a co za tym idzie stanowi ogromne zagrożeniem dla pracy osób w tej strefie. W trakcie realizowania jakichkolwiek działań muszą być zachowane wszelkie środki rozwagi. Czyszczenie zbiorników jest niebezpieczne, dlatego użytkowane przybory nie mogą aktywować iskierek. W trakcie owych prac musi być przeprowadzany ciągły pomiar stężeń oparów przy pomocy eksplozymetru. Nowoczesne postępowania znacząco redukują przebywanie ludzi w strefie zagrożenia, znamiennie podnosząc ich bezpieczeństwo w czasie robót.