Skuteczne strategie poprawienia efektywności zespołu

Kierowanie procesem produkcyjnym w firmie to ogromnie trudna praca. Menadżer powinien podołać wielu wyzwaniom, reagować na zaistniałe problemy nieomal natychmiast. Kierownik powinien prognozować także ewentualne problemy i umieć im zapobiec. Aby to było możliwe konieczne są mu odpowiednie wiadomości.

Praktyka zarządzania wykształciła kilka metod na zebranie informacji dla polepszenia procesów zarządzania. Jednym z najpopularniejszych jest wywodzący się z Japonii system kaizen. Jest to sposób na poprawę jakości jak też samego procesu produkcji. System tenże zakłada, iż problemy są sprawą naturalną, a nawet potencjalnym obszarem nowych możliwości. Podstawową metodą gromadzenia informacji jest względnie prosta strategia zadawania pytań zaczynających się od słowa „dlaczego”? W tymże sposobie zarządzania jakością zakłada się iż proces ulepszania jest bezustanny. Spory akcent kładzie się na zaangażowanie zwykłego pracownika jak też dwustronne zaufanie między managerem a podwładnymi. Kierownik kierujący procesami wytwórczości winien zmierzać do optymalizacji działań. Metodą na to mogą być szkolenia lean. Metoda ta polega na tym, by w procesie produkcji skupić się na usunięciu tych obszarów gdzie następuje trwonienie zasobów, przykładowo takie planowanie procesu wytwórczości, by półprodukty do niej konieczne jak najkrócej znajdowały się w magazynie.

Szkolenie menedżerów

Autor: Felix Padrosa Photography
Źródło: http://www.flickr.com

Managerowie którzy dobrze czują się w świecie liczb do usprawnienia procesów kierowania mogą zastosować metody matematyczne reprezentowane w metodzie tak zwanej 6 sigma, czyli dzięki analizie matematycznej spowodować sytuację w której w procesie produkcji można dopuścić maksymalnie sześciu odchyleń od przyjętego standardu.

Metoda ta składa się z kilku pułapów wtajemniczenia, każdy z nich to oddzielny program szkoleń wzajemnie ze sobą powiązanych. Najwyższym poziomem jest szkolenie black belt . Szkolenie to jest dedykowane przywódcom zespołu.

Kliknij ten odsyłacz oraz zobacz w treści znajdujący się w tamtym miejscu artykuł. Są tam dodatkowe wiadomości. One także analizują taką kwestię.

Oprócz nadzorowania i identyfikowania ryzyka w procesie kierowania lider ma edukować podległych pracowników tak, by podwładni skupieni byli na usprawnianiu procesów technologicznych. Metoda ta służy wyłącznie do poprawy efektywności pracy.