Składki ZUS w przypadku młodych przedsiębiorców

Co do zasady każda osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, w czasie, gdy jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń, zobowiązana jest do opłacania czegoś, co zwiemy “aktualne składki ZUS”. W związku z tym, wraz z rozpoczęciem realizowania działalności, młody przedsiębiorca podlega pilnemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu tudzież wypadkowemu, jednak chronienie chorobowe jest dobrowolne.

Pieniądze

Autor: Global Panorama
Źródło: http://www.flickr.com
Osoby rozpoczynające przewodzenie działalności ekonomicznej mają uprawnienie do opłacania, przez okres dwóch lat od dnia zaczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, uszczuplonych zrzutek na zabezpieczenie społeczne. Opłacając najniższe możliwe podatek (czytaj też aktualne składki zus) , wypada pamiętać o tym, iż w podobny sposób w przyszłości zdobywane świadczenia z tego tytułu będą należeć do najniższych. Składki ZUS dla rozpoczynających działalność nie posiadają bonifikaty w wypadku przedsiębiorców, jacy w ramach swojej działalności oznaczają te same usługi na rzecz uprzedniego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem zainicjowania tej aktywności.

Z ulgi tymczasem mogą najbardziej skorzystać ci, jakich wcześniej łączył z byłym pracodawcą relacja pracy, ale w dotychczasowym i istniejącym roku fiskalnym nie byli pracownikami jego firmy. Dodatkowo osoby, jakie chcą wykorzystać z preferencyjnego rozmiaru składek, mają za zadanie zadeklarować, iż 60 miesięcy przed dniem zaczęcia prowadzenia aktywności gospodarczej nie prowadziły odmiennej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednostka prowadząca działalność ekonomiczną, aktualne składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i medyczne wykazuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, która powinna być złożona do 10. dnia bieżącego miesiąca za miesiąc przeszły.

Każdy młody przedsiębiorca może jak najprędzej przyswoić sobie wiadomości związane ze składkami ZUS, albowiem niezgłoszenie się do ZUS przyciąga za sobą wskazane konsekwencje (wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jest osiągalny w sieci) – . Wypada pamiętać o tym, iż zabezpieczenia społeczne, wypadkowe i zdrowotne są obligatoryjne i należy cyklicznie opłacać składki na nie. Więcej na .

Related Post