Jeżeli jesteś właścicielem firmy, powinieneś okazywać się świadom swych zobowiązań i udogodnień, z których można skorzystać. To bardzo istotne!

Działalność gospodarcza w Polsce regulowana bywa mnogimi przepisami prawnymi oraz podatkowymi, a obowiązkiem właściciela firmy jest znać je i działać według ich reguł. Odpowiednie przepisy normują zarówno kwestię odprowadzania podatków i przeprowadzania różnych odliczeń, jak także dokumentowania przeprowadzanych transakcji czy wykonywania obowiązków względem zatrudnionych pracowników. Warto poznać te przepisy, aby okazać się pewnym, że postępuje się właściwie.

faktura

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Czy jesteś świadom jak wypisać fakturę vat prawidłowo?

Faktura vat okazuje się rachunkiem wystawianym przez podatnika vat dla klienta kupującego towar albo wykorzystującego usługi. Przepisy dokładnie normują, co powinien zawrzeć taki dokument.

Jeśli ciekawi Cię prezentowane zagadnienie, to obejrzyj więcej tutaj (http://studioprinter.pl/kasetony-reklamowe-swietlne/), a na pewno uzyskasz mnóstwo ciekawych danych na ten temat.

Faktura vat jest sporządzana w co najmniej dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał jest kierowany do klienta, a sporządzona kopia dla sprzedającego. Ponadto na dokumencie powinna znaleźć się adnotacja stwierdzająca przeprowadzenie sprzedaży albo wypełnienia usługi, datę sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę oraz sumę podatku, sumę należności, jak również dane dotyczące przedsiębiorcy i kupującego. W większości przypadków sporządza się faktury papierowe, jednak coraz częściej spotyka się faktury (zobacz faktura vat online) elektroniczne.

Możesz odliczać składki zus, dowiedz się, jak to uczynić

Warto wiedzieć, że jest szansa dokonania odliczeń składek zusowskich wpłacanych bezpośrednio na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Przepis ten tyczy tak i pracowników, jak także właściciela firm. Ze szczegółami tyczącymi wysokości składek można zapoznać się w witrynie internetowej zus odliczenia można przeprowadzić wyłącznie w przypadku składek opłaconych. Trzeba też mieć na względzie, że składki wolno odliczać jedynie w roku ich opłacenia, nawet jeżeli dotyczą składek zaległych. Możliwość dokonania odliczenia nie przechodzi na kolejny rok.

szefowa

Autor: i Hub
Źródło: http://www.flickr.com
Jesteś szefem? Poznawaj obowiązki pracodawcy

Właściciel firmy zatrudniający ludzi posiada wobec nich określone obowiązki, jakie reguluje kodeks pracy. Do najważniejszych obowiązków pracodawcy zaliczamy obowiązek zatrudniania oraz obowiązek uiszczania w terminie wynagrodzenia za pracę. Pracownicy mogą liczyć ze strony pracodawcy także na bezpłatną profilaktykę lekarską, szacunek i zachowanie godności w miejscu wypełniania obowiązków. Obowiązkiem pracodawcy bywa zapewnić zatrudnionym osobom optymalne warunki do wykonywania zadań, jak również ewentualność zwiększania kwalifikacji.