Określone zasady zatrudniania pracowników i ustalenia współpracy handlowej w świetle prawa

Typem umów, który występuje najczęściej w Polsce są umowy o pracę. Ale bardzo wiele osób pracuje także na umowach-zlecenie i umowach o dzieło. Niektórzy ludzie decydują się na otwarcie własnej działalności gospodarczej, mogą wówczas świadczyć usługi na zasadach firma-firma, wystawiać faktury i odliczać sobie podatek VAT.

ludzie biznesu

Autor: Vladimir Yaitskiy
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o pracę jest bardzo pożądana przez pracowników, bo pracownik ma wtedy opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i emerytalne, ustawowo określoną liczbę dni urlopu, a przy ewentualnym zwolnieniu jakiś okres wypowiedzenia (miesiąc albo trzy) i dodatkowe dni na znalezienie nowego miejsca pracy.

Na umowę-zlecenie pracują często osoby nie związane ściśle z firmą lub takie, które nie otrzymałyby pełnego etatu. Umowa o dzieło wyznacza stronę do zrobienia dzieła – jakiejś pracy na rzecz instytucji i kończy się po jego wykonaniu oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Zdarza się, że niektóre przedsiębiorstwa mogą otrzymać z urzędu pracy dofinansowanie dla firm na doposażenie stanowiska pracy. Mogą wtedy przeznaczyć otrzymane środki na kupno sprzętu komputerowego i sprzętów elektronicznych lub urządzeń przemysłowych wykorzystywanych w konkretnej branży. Jeśli przedsiębiorstwo przyjmuje do pracy jakąś osobę i pozyska na to stanowisko pieniądze z instytucji państwowej, musi podpisać kolejną umowę z danym pracownikiem (zobacz pracownik młodociany) i – oczywiście jeżeli ma umowę o pracę – odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne (więcej o ofercie). Natomiast aby przedsiębiorstwo miało niższe koszty utrzymania, może zawrzeć umowę o współpracy. Często się ją widuje w relacjach między przedsiębiorcami. Dzięki współpracy z innymi właścicielami firm, a nie osobami prywatnymi, przedsiębiorcy najczęściej mają możliwość zdobycia większych zysków. Umowa tego typu nadaje przejrzystości wzajemnym relacjom i pozwala jasno ustalić zasady współpracy. Jeżeli podpisało się taką umowę, należy ją również rozwiązać pisemnie, aby wszystkie dokumenty miały moc prawną. Dobrze jest poszukać ogólnych wzorów pism aby znaleźć sobie wypowiedzenie umowy o współpracy wzór (zarys) lub czyjeś napisane już pismo i posiłkować się nim przy tworzeniu swojego (więcej informacji). Można sobie pomóc wpisując w wyszukiwarkę “wypowiedzenie umowy o współpracy wzór”.

Bardzo wiele praw w Polsce opisuje stosunki istniejące pomiędzy pracownikiem (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-opinie-o-pracodawcach-czy-warto-je-czytac) a pracodawcą. Czasem udać się po poradę osoby będącej biegłej w prawie pracy lub sprawach kadrowo-rozrachunkowych. Warto zrobić to szczególnie wtedy, gdy ubiegamy się o dofinansowanie dla firm.