Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to nie tylko koszty, wraz z upływem czasu przyjdzie czas na wypracowanie zarobków

Koncepcja na własny interes to nie tylko odnalezienie tzw. niszy, to także stworzenie metodologii wejścia na rynek i umiejętność utrzymania się na nim. Przed zamiarem otworzenia własnej firmy, należy sobie udzielić odpowiedzi na kilka pytań, m.in.: jakie trzeba będzie ponosić wydatki firmowe i jak je trzeba rozliczać? Składki ZUS przedsiębiorcy, którzy otwierają własną działalność gospodarczą mogą płacić według reguł preferencyjnych.

Właściciele firmy otrzymują ten przywilej przez 2 lata, płacąc w tym czasie składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe o kilkaset złotych niższe aniżeli płatnik, który funkcjonuje na rynku dłużej. W okresie tych pierwszych ulgowych 2 lat, właściciele firm nie płacą również składki na Fundusz Pracy. Z kolei składka zdrowotna jest dla każdego jednakowa – dla nikogo nie ma żadnych przywilejów. Czytaj .

Pieniądze

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com

Zazwyczaj, nie od samego początku przedsiębiorcy nowo utworzonych firm, chcą działać z pracownikiem (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-wypowiedzenie-umowy). Przeważnie, na początku działalności starczają własne ręce do pracy. Ale w miarę upływu czasu okazuje się, że to nie wystarcza. Im szybciej firma zwiększa obszar funkcjonowania, dokonuje inwestycji i gromadzi się coraz więcej tematów do załatwienia, tym prędzej pojawia się inicjatywa zatrudnienia osoby do pracy a nawet parę osób.

Pracownik w firmie to określone wydatki. Do podstawowych nakladów związanych z przyjęciem do pracy dodatkowych osób, z którymi muszą liczyć się przedsiębiorcy, należą przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. Zasada jest taka, że składki ZUS pracodawcy pobierają z wypłaty, mniej więcej po połowie. Jedną część odprowadzanych ZUS-owi składek – w tym na przyszłą emeryturę, opłaca pracownik ze swoich poborów a druga połowa obciąża kasę pracodawcy.

Pracodawca, jako płatnik składek ZUS, jest obciążony składkami emerytalnymi, rentowymi i wypadkowymi, składkami na Fundusz Pracy oraz składkami na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Praktycznie obowiązuje jedna podstawowa zasada – że koszty działalności gospodarczej, są to każde wydatki, które ponoszone są w związku z jej prowadzeniem. Wydatki mają służyć uzyskaniu dochodów. Nie oznacza to wcale, że gdy właściciel firmy nie osiągnie zysku, a będzie miał np. stratę, to wydatków, które poniesie z myślą o zysku, nie będzie mógł potraktować jako koszt firmy.

Często jest właśnie tak, że na rezultaty pewnych działań trzeba poczekać, początkowo ponosząc nakłady, które mają przynieść owoce w przyszłości. Na nakłady związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, składają się zakupy materiałów, sprzętu, usług koniecznych do wykonywania działalności gospodarczej, wynagrodzenia dla zatrudnionych w firmie osób, opłaty za energię elektryczną i wiele innych wydatków niezbędnych do osiągnięcia zarobków.