Gdy ktoś nam musi oddać pieniądze to mamy znaczny kłopot. Jak w takim przypadku działać? Co możemy zdziałać?

Nie spłacane w terminie płatności faktur przez złych zadłużonych są dość dużym problemem dla wielu firm w naszym kraju. Istnieją dane statystyczne, że zatory płatnicze mogą pogorszyć diametralnie sytuację finansową 25% firm w Polsce. W złym położeniu znalazły się mniejsze i średnie przedsiębiorstwa, które nie mają odpowiedniego kapitału, aby w obliczu ogromnych wierzytelności od dłużników, móc założyć swoją działalność.

Dług

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Jedynym sposobem na przetrwanie pozostaje możliwość ubiegania się o przywrócenie własnych pieniędzy, jak więc może wyglądać ściąganie długów? Proces windykacji pieniędzy nie jest jednak łatwy do zrobienia samodzielnie, dlatego też można zalecić zatrudnienie specjalnej firmy zajmującej się windykacją, posiadającej swoje sposoby na zdobycie zaległych płatności od kontrahentów przedsiębiorstwa. W tego rodzaju sytuacji odzyskiwanie długów staje się realne. Tego rodzaju przedsiębiorstwa wiedzą jak to się robi, mogą poznać niezbędne pojęcia typu jak sprzedać dług osoby prywatnej.

Termin windykacja odnoszący się do polskiego prawa określany jest jako zbiór czynności prawnych, faktycznych i procesowych, których głównym priorytetem jest zmotywowanie dłużnika do dokonania zaległego zobowiązania wobec wierzyciela. Oddzielnym pojęciem jest monitoring płatności, czyli usługa polegająca po na zwracaniu uwagi klientom przed, lub po terminie płatności o przymusie zapłaty. Mogą to być np. SMSy, maile czy faksy z niedługą informacją. Pierwszym krokiem do wykonania procesu windykacji, jest zrobienie zobowiązania, które nie jest w terminie. Potem, windykator rozpoczyna postępowanie polubowne, starając się od dłużnika zwrotu należnej sumy wierzycielowi.

Przeczytaj, jakiego rodzaju informacje znajdziesz pod tym hiperłączem. Na pewno będą niesamowicie wciągające i warte zainteresowania, co spowoduje, że wielokrotnie będziesz tu wracać.

Ten etap można wykonać w oparciu o wysyłanie do dłużnika monitów. Jeśli dłużnik będzie pragnąć spłacić swoje zobowiązania, podpisze ugodę i określi, jak spłaci własne zadłużenie. Jeżeli postępowanie polubowne nie przyniesie spodziewanych rezultatów, prowadzone jest postępowanie na drodze sądowej, kończące się uzyskaniem tytułu egzekucyjnego pozwalającego na rozpozecie postępowania klauzulowego.

Celem tego ostatniego jest uzyskanie klauzuli przeprowadzenia wyroku lub orzeczenia sądu.

Jeżeli ten wątek jest dla Ciebie ciekawy i masz ochotę poznać więcej danych na omawiany temat, to została opublikowana pełna treść (https://ortodoncjacyfrowa.com.pl/aparat-invisalign/), którą dobrze jest przeczytać.

Pod koniec, windykacja obejmuje postępowanie egzekucyjne, w którym główną rolę odgrywa komornik, który dokona egzekucji zadłużenia.