Konieczne złożenie zeznania vat 7k – kto powinien się nim zainteresować?

Oświadczenie VAT-7K składają drobni podatnicy obowiązani do składania deklaracji VAT 7k za okresy kwartalne, zgodnie z art.99 ust. 2, albo 3 ustawy. Są to mali przedsiębiorcy, u których cena sprzedaży nie przerosła w ostatnim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Dotyczy to również prowadzących firmę maklerską, rozporządzających funduszami inwestycyjnymi, będących przedstawicielami, pracujących na zlecenie, lub innymi osobami świadczącymi usługi o analogicznym charakterze. W tym wypadku suma prowizji, lub (więcej w serwisie) wynagrodzenia nie przekroczyła w minionym roku podatkowym kwoty odpowiadającej równoważności 45 000 euro. Zgodnie z nakazami mali przedsiębiorcy, którzy wybrali procedurę kasową, składają w urzędzie skarbowym zeznania podatkowe VAT 7k za okresy kwartalne w czasie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale .

Kalkulator odsetek podatkowych pozwala określić wielkość odsetek związanych z doliczeniem odsetek ustawowych, lub odsetek z tytułu zobowiązań podatkowych . Odsetki skarbowe to odsetki naliczane przez organy podatkowe z tytułu niezapłacenia w terminie opłat podatkowych. Metodę ich naliczania reguluje Ordynacja podatkowa.

podatki

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Odsetek podatkowych nie nalicza się, jeśli ich wielkość nie przewyższa trzykrotnej ceny należności dodatkowej nakładanej przez pocztę za nadanie poleconej wysyłki listowej. W tej chwili kwota minimalna odsetek wynosi 9 zł.

Będzie nam przyjemnie, jeśli zarezerwował kilka bezcennych minut i przeglądnął kolejny post na podobny temat. Pod poniższym linkiem oczekuje na Ciebie interesujący fakt (http://www.wfirma.pl/program-do-faktur-online).

Jeśli ostatni dzień czasu zapłaty przypada na sobotę, to dzień taki uznaje się za dzień wolny, a w efekcie za ostateczny czas zapłaty zaległości uważa się kolejny dzień po dniu, czy też dniach wolnych od pracy.

Na wniosek pracownika, pracodawca wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu . W owym zaświadczeniu wpisuje się, czy opisany zatrudniony nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, ani w okresie tymczasowym, a zakład pracy nie znajduje się w stanie bankructwa, bądź likwidacji. Wystawca zaświadczenia ponosi pełną odpowiedzialność legislacyjną w wypadku podania danych niezgodnych z prawdą. Dokument aktualne jest jeden miesiąc od daty wypisania.