Jak zdać egzamin na aktuariusza i rozpocząć pracę w tej profesji?

Praca w fachu aktuariusza oznacza prestiż, gdyż przygotowanie do tego zawodu nastręcza zdania wielu testów i ogromnej znajomości. W Polsce jest to zawód mało znany, a specjaliści z owej dziedziny pracują w towarzystwach ubezpieczeniowych i przedsiębiorstwach konsultingowych. By zdać odpowiednie sprawdziany, trzeba posiadać dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w obrębie występków przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz powinien także ukończyć dwuletni staż.

aktuariusz

Autor: Friends Life
Źródło: http://www.flickr.com

Test aktuarialny składa się z czterech niezależnych wobec siebie części, obejmujących dziedziny matematyki, ubezpieczeń na życie, matematyki pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, matematyki monetarnej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Aktuariusz to bardzo odpowiedzialny, wymagający sporego zaangażowania, jednakże jednocześnie dający mnóstwo zadowolenia zawód.

Aktuariusz zajmuje się ocenianiem ryzyka, również wartości aktualnej projektów finansowych, w szczególności tych długoterminowych, lub [agencja pracy w holandii] obarczonych wysokim niebezpieczeństwem. To fachowiec związany przede wszystkim z gałęzią ubezpieczeniową, reasekuracyjną, funduszy emerytalnych, oraz planów emerytalnych. Obecnie, aktuariusz to także biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, zapasy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z dużej informacji z obrębu matematyki finansowej, zajmuje się także wyceną jednostek i przedsięwzięć inwestycyjnych, biznesplanami, a także doradztwem transakcyjnym. Zobacz: czytaj więcej.

Profesjonalne usługi aktuarialne to ogromny obręb usług dla osób spoza rynku aktuarialnego. Specjaliści z tego obszaru zajmują się problemami związanymi z diagnostyką ryzyka, weryfikacją zobowiązań z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką programów i funduszy emerytalnych, a również strategią inwestycyjną.

wycena opcji w czasie pracy

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi aktuarialne to także wyliczanie odpowiedzialności powstających z tytułu specjalnych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom. Są to gratyfikacje jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne, także deputaty węglowe i dużo innych.