Będziesz starał się o nową pracę? Przekonaj się , jakie możliwości dają ci poszczególne formy umów

W chwili, jeżeli staramy się o nowe zatrudnienie, stajemy przed koniecznością podpisania ważnych dokumentów, między innymi, w oparciu o którą musimy wykonywać powierzone zadania. Dobrze jest już wcześniej dowiedzieć się, czym charakteryzują się poszczególne umowy oraz jakie korzyści możemy z nich wyciągnąć.

Umowa o pracę – wciąż najpopularniejsza

Umowa o pracę jest zaliczana do powszechnie stosowanych umów zapisujących obowiązki przełożonego oraz pracownika. W jej zapisie znajdują się kluczowe informacje tyczące podejmowanego zatrudnienia, jak chociażby wysokość wynagrodzenia, ilość godzin pracy, czy zajmowane stanowisko pracy – zapoznaj się ze wzorem umowy o pracę z omówieniem.http://kancelaria-cpr.pl/2017/11/29/warto-miec-adwokata-w-sprawie-rozwodowej/ – kancelaria-cpr.pl/2017/11/29/warto-miec-adwokata-w-sprawie-rozwodowej/ -Umowę o pracę można podpisać na czas próbny, określony lub nieokreślony. Forma umowy ma duże znaczenie dla pracownika i pracodawcy, ponieważ reguluje ważne zagadnienia, na przykład długość okresu wypowiedzenia. Przed zawarciem umowy o pracę, należy się z dokumentem bardzo starannie zaznajomić.

Kontrakt menedżerski – czym jest?

menedżer

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Coraz częściej można spotkać się także z określeniem kontraktu menedżerskiego, jednak dla szerokiego grona osób jest ono całkiem niejasne. Kontrakt (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-cesji-wierzytelnosci-wzor-z-omowieniem) menedżerski jest jedną z możliwości zatrudnienia, jednak nie reguluje go kodeks pracy, a pracownikom wykonującym swe obowiązku na podstawie takiego dokumentu nie należą się świadczenia charakterystyczne dla umowy o pracę, czyli przykładowo urlopy. Kontrakty menedżerskie przeważnie są podpisywane na wysokim szczeblu kierowniczym. Zarząd firmy zleca zarządzanie swą jednostką biznesową określonej osobie, a ona wypełnia powierzone zadania w oparciu o ustalenia zawarte w kontrakcie. W kontrakcie znajduje się klauzula regulująca wysokość wynagrodzenia, jak też obowiązki zlecone pracownikowi.

Umowa licencyjna – jak ją rozumieć?

Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy na zlecenie pracodawcy przygotowuje się jakiś wytwór oddawany na podstawie umowy licencyjnej. Dzieje się tak choćby w momencie tworzenia aplikacji komputerowych, pisania utworów i innych projektów. W momencie, kiedy nie chce się przenieść praw własności do swojego tworu na rzecz pracodawcy albo zleceniodawcy, można zawrzeć z nim umowę licencyjną. Według jej ustaleń licencjobiorca dostaje jedynie licencję na wykorzystanie danego wyrobu na okres zapisany w umowie. Umowy licencyjne są dzielone na wyłączne i niewyłączne Więcej informacji na stronie