Co dzieje się z przejętą własnością dłużnika przez komornika? – kilka najważniejszych informacji w tym zakresie

Przejęcie mienia przez instytucję komorniczą nie jest dziś rzadkością. Łamiący prawo i korzyści innych dłużnicy tracą w ten sposób najróżniejsze mienie – od pojedynczych sprzętów po duże posiadłości. Przedmioty przejęte przez komornika są też oddawane pod licytację, której przebieg jest udostępniany do publicznej wiadomości.

najnowszy artykuł

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Rzeczy, które posiadł komornik, a które nie zostały oddane do obrotu handlowego, podlegają publicznym licytacjom. Nie wszystkie przejęte własności rzecz jasna nadają się do obrotu i oddania ich stosownemu przedsiębiorcy. Gdy nie mogą lub po prostu nie ma możliwości wyprzedaży, na wniosek wierzyciela komornik Goleniów wystawia mienie pod licytacje.

Są to decyzje instytucji komorniczych – to w ich gestii leży ustalenie konkretnego sposobu przejęcia rzeczy. Strony kancelarii komorników w większości miast zawierają ogłoszenia, obfite w drobiazgowe dane i ceny licytowanego mienia. Przedstawiają one licytacje tego mienia, które w danej chwili posiada legalnym wyrokiem sądu komornik. W obwieszczeniu o licytacji mienia znajdziemy, poza paroma szczegółami jak miejsce i godzina licytacji, również cenę wywoławczą, osobiste dane komornika czy numer kont do przelewu kwoty za mienie. Nie jest przy tym ważne czy licytacje dotyczą samochodów, większych nieruchomości czy budynku mieszkalnego – więcej pomocnych wskazówek.

Warunki postępowania z przejętym mieniem przez komornika reguluje kodeks cywilny. Najważniejsze zapisy w tej kwestii zmieniały się przez kilka dobrych lat. W tej chwili szybkim sposobem przejrzenia własności komorniczych oddanych pod licytacje jest przegląd lokalnych i centralnych stron komorniczych. Największą z nich jest portal Podejrzymy tam sporo aktualnych licytacji, oddzielne dla nieruchomości, oddzielne dla ruchomości (czyli dóbr materialnych). Jak to bywa w rozbieżności cen w licytacjach, progi kwot są ogromne – od kilku złotych do całych milionów: przeczytaj więcej.

Ceny własności przejętej przez komornika, są ustalane przez rzeczoznawcę. Zapisy Kodeksu Cywilnego regulują cenę wywołania w pierwszym terminie publicznej licytacji na 75 procent ceny szacunkowej. Brak ofert w pierwszym terminie skutkuje obniżką cen wyjściowych do 50 procent wartości oszacowanej na początek.

Related Post