Problem z definicją wyrazu własność

“Własność” to pozornie skomplikowane pojęcie. Intuicyjnie nawet małe dzieci wiedzą co to pojęcie oznacza. Ta zabaweczka jest moja, a tamta należy do Kasi, i wszystko jasne. Naruszenie cudzej własności może mieć przykre efekty w formie oberwania grabkami czy kubełkiem.

Spróbujmy tymczasem zdefiniować “własność” w sposób dokładniejszy, . prawa (polecamy kliknij po szczegóły) autorskie osobiste – w skrócie “własność”, da się zdefiniować na 2 sposoby: w sposób negatywny, poprzez określenie granic własności, a więc właścicielowi wolno z rzeczą zrobić wszystko co nie jest zabronione przepisami prawa bądź taż zasadami koegzystowania społecznego.

naprawa laptopów drLaptop

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com

A mówiąc praktycznym językiem – wolno mi z moim autem uczynić wszystko co zechcę, pod warunkiem iż nie będę rozjeżdżał staruszki na przejściu jak też będę posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Wypływa z tego taki, że swój samochód mogę odsprzedać, wypożyczyć lub też ofiarować. Z kolei w sposób pozytywny charakteryzujemy “własność” wypunktowując co wolno właścicielowi. Stosowne przepisy prawa cywilnego regulują kwestie kupowania, zbycia bądź darowizny w przypadku prawa własności. Zamierzenie nie napisałem “rzecz”, gdyż prawa dotyczące własności obejmują także dobra nie materialne, tj. własność intelektualna, znaki (sprawdź serwis) towarowe, a nawet tzw. markę, zatem grupę właściwości odróżniających dany artykuł na rynku.

Wedle definicji własność intelektualna jest to zespół praw dotyczących dóbr niematerialnych, tj. prawa twórców do utworów literackich, muzycznych, malarskich a także patentów a także znaki towarowe zatem ochrona własności intelektualnej w której skład zgodnie z Konwencją Paryską wchodzą prawa do wzorów przemysłowych, znaków towarowych i patentów (w krajowym prawie dodatkowo projekty układów scalonych). Istnieją natomiast różne opinie mające związek z własnością intelektualną. Niektórzy naukowcy kwestionują zasadność wyodrębniania własności intelektualnej od własności przemysłowej. Wymagano, aby pojedyncze składniki obu tych praw traktować samodzielnie. Nie dziwi więc, że prosty obywatel ma kłopoty ze zrozumieniem meandrów własności intelektualnej. Wynika stąd skłonność u nabywców do ignorowania praw własności intelektualnej jako takiej, co sprzyja kradzieży intelektualnej i stratom finansowym.

Related Post