Badanie gruntu jako najlepsza czynność w ustaleniu typu podłoża

Dołączanie specyfikacji geotechnicznej do wniosku o pozwolenie na budowę nie jest obowiązkowe. Jakkolwiek w interesie właściciela działki leży to, by budynek był pobudowany na statecznym gruncie. Piwnic nie powinno się konstruować, kiedy woda gruntowa jest bardzo wysoko, albowiem byłoby to trudne technicznie i kosztowne. Jeśli natomiast ze względu na nieprzepuszczalne podwaliny na powierzchni parceli często stoi woda, wskazane jest pomyśleć o sprawnym odwodnieniu.

Badanie gruntu

Autor: Soil Science
Źródło: http://www.flickr.com
Badania gruntów to określanie właściwości geotechnicznych podłoża – tu. Geotechnika używa sporo procedur, dzięki jakim sprawdza podkład. Badania gruntu są najważniejszą czynnością w określeniu, czy dana ziemia nadaje się pod zabudowę. Ażeby sprawdzić warunki gruntowe, wypada zwrócić się o wsparcie do wyspecjalizowanej jednostki geotechnicznej, jaka na podstawie kilku odwiertów wskaże warstwy i typy gruntu, także pułap wód gruntowych.

Badania gruntów są najbardziej miarodajne, kiedy jest możliwość wyznaczyć położenie i kształt przyszłego budynku, bowiem wtedy geotechnik wie, w których lokalizacjach przeprowadzić odwierty. Jeżeli parcela jest bardzo rozległa i nie wiadomo wciąż, gdzie stanie budynek, należy zrealizować więcej odwiertów, a więc wartość badań wzrośnie.

Więcej informacji:

Pomimo to, należałoby je zrobić, ażeby uprościć sobie podjęcie decyzji, bo badania zdołają pokazać, w którym obszarze fundamentowanie budynku okaże się najprostsze, a gdzie będzie trudne, a przez to droższe. Zwykle odwierty (wiercenia geotermalne – akm.net.pl) sytuuje się w rogach budynku i ewentualnie na przecięciu przekątnych.

Badania gruntu, w jakich wykorzystuje się sondowanie cpt to jedne z najnowocześniejszych metod zarówno w Polsce jak i na świecie. Usługi geotechniczne zezwolą na skrupulatną diagnozę danego terenu prędko i sprawnie.

Podstawowym odcinkiem sondowania jest badanie środowiska gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa posadowienia budynków, budowli ziemnych, podziemnych i powierzchni drogowych. Na podstawie uzyskanych parametrów sondowania, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania można określić rodzaj podłoża i strukturę geologiczną gruntu, wskazać poziom zagęszczenia gruntów miałkich.

Kategoria: szkolnictwo
Tagi: , , ,