Kim jest aktuariusz oraz jak nim zostać?

Aktuariusz jest specjalistą w dziedzinie matematyki finansowej oraz ubezpieczeń. Główną instytucją, w której może realizować swoje usługi, jest zakład ubezpieczeń. Mogą to być również firmy parające się reasekuracją lub innymi tematami funduszy. Co należy do jego zadań?

korzyści tego zawodu

Autor: CeBIT Australia
Źródło: http://www.flickr.com
Rolą aktuariusza jest przede wszystkim wycenianie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych lub (więcej info) pomoc w otrzymaniu właściwych rezerw ubezpieczeniowych. Musi wiedzieć jak kalkulować ryzyko kredytowe lub (przenieś mnie do strony) operacyjne, a także opracowywać roczne raporty oraz kontrolować aktualne aktywa. Trudni się również taryfikowaniem składek albo zarządzaniem systemami ubezpieczeniowo-emerytalnymi. Aktuariusze są niebywale istotnymi pracownikami zakładów ubezpieczeń, gdyż wielokrotnie uczestniczą w podejmowaniu kluczowych decyzji. Zawód przez nich realizowany jest zawodem publicznym, co znaczy, iż osoby zajmujące to stanowisko odpowiadają zarówno przed swoim pracodawcą, jak też przed instytucjami nadzoru.

Funkcją aktuariuszy jest także wyznaczanie rezerw na świadczenia pracownika, tzw. ksr 6 (dowiedz się więcej na ten temat), aby wiedzieć, jakiej wysokości mogą być nagrody czy jubileusze. Dzięki temu można będzie w odpowiedni sposób przyszykować dla pracownika świadczenia, które nie są częścią jego płacy. Co więcej wyznaczenie rezerw umożliwia w bardziej staranny sposób sprecyzować wartość całego przedsiębiorstwa, co jest niebywale istotne dla jego funkcjonowania i przyszłych decyzji powiązanych np. z zamierzonymi inwestycjami.

obliczenia finansowe

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli chciałbyś zostać aktuariuszem, powinieneś zdobyć wyższe wykształcenie na uczelni oferującej odpowiednie kierunki studiów, jak również poświadczenie niekaralności i dokumenty o ukończonym stażu. Ponadto należy zaliczyć egzamin aktuarialny, jaki organizowany jest co dwa lata i koncentruje się na takich zagadnieniach jak matematyka pieniężna, prawdopodobieństwo, statystyka lub ubezpieczenia. Nie obejdzie się bez skrzętnej nauki, więc warto jest już od początku studiów przykładać się do zajęć oraz dokładnie przyswajać sobie materiał, by później nie mieć kłopotów ze znalezieniem pracy w tym zawodzie. Szczególnie, że jest to wyjątkowo atrakcyjne finansowo stanowisko, które już na starcie gwarantuje wysoką pensję, pozwalającą na prowadzenie życia na faktycznie wysokim poziomie.