Typy badań prowadzonych na materiałach spawanych. Sprawdź i korzystaj!

Spawanie jest obecnie jedną z najbardziej popularnych metod łączenia razem różnych powierzchni. W większości przypadków metoda ta wykorzystywana jest do powierzchni wykonanych z metalu. Spawalnictwo stanowi całą dziedzinę, mającą swoją metodologię i przyrządy.

spawanie metali

Autor: Paul Lindsey
Źródło: http://www.flickr.com

Spawalnictwo bardzo często znajduje zastosowanie w budowlance, gdzie zazwyczaj jest konieczność łączenia razem metalowych elementów tworzących konstrukcję. Z tego powodu spawanie jest czynnością wiążącą się ze sporą odpowiedzialnością, bowiem na takich połączeniach często oparta jest cała konstrukcja budynku. Dlatego spawanie objęte jest szeregiem norm, których powinno się zawsze przestrzegać. Normy te zobowiązują przykładowo do wykonywania specjalnych badań spawanego materiału. Badania takie dokonywane są na zróżnicowanych poziomach – przed spawaniem, w czasie spawania i po. Niezwykle ważne jest także badanie spawów po zakończeniu ich naprawy.

Badania polegające na obserwowaniu

badania (zobacz badania marketingowe) wizualne są podstawową formą badań wykorzystywanych w spawalnictwie. Jak sama ich nazwa podpowiada, badania takie polegają na skrupulatnej obserwacji spawu w celu stwierdzenia jego trwałości i poprawności wykonania. W swojej zasadniczej postaci badania (secretclient.com/) tego rodzaju prowadzone są za pomocą nieuzbrojonego oka, gdzie oczywiście koniecznym elementem jest dobry wzrok przeprowadzającego badanie (zobacz: sprawdź tutaj) Dokonuje się tego również z wykorzystaniem przyrządów optycznych takich jak przykładowo rozmaite mikroskopy. Jednym z głównych warunków poprawnego przeprowadzania badań wizualnych jest zagwarantowanie odpowiedniego oświetlenia w pomieszczeniu.

Inne badania

oferta firmy

Autor: PEO ACWA
Źródło: http://www.flickr.com

Po badaniach wizualnych zazwyczaj następuje czas na badania penetracyjne. Badania tego rodzaju służą do wykazywania ewentualnych szczelin i pęknięć w badanym materiale, co znajduje zastosowanie najczęściej przy spawaniu. Do takich badań niezbędne są specjalistyczne narzędzia. Do szczelin w materiale wprowadza się specjalne substancje nazywane penetrantami. Następnie usuwa się nadmiar penetrantu z badanego materiału. Za pomocą specjalnego wywoływacza ocenia się ilość i kształt dziur i pęknięć w tworzywie. W ten sposób można więc na przykład oszacować, czy obecne szczeliny nie stanowią zagrożenia dla całości konstrukcji.

Kategoria: szkolnictwo
Tagi: , ,