Składamy deklarację PIT – co dobrze by było dowiedzieć

Dla kogo blankiet PIT 36? Druk PIT 36 skierowany jest do owych podatników, którzy w roku podatkowym 2014 prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Mieści ona też działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy użyciu skali podatkowej. Uzyskiwane zyski pochodzić mogą też z najmu.

więcej

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
Dla kogo druk PIT 37? Najbardziej popularnym drukiem jest PIT 37, formularz wypełniany przez duże rzesze pracowników polskich przedsiębiorstw a także emerytów i rencistów. Udokumentowane przychody pochodzić mogą jedynie ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnicy brali przedpłaty na podatek dochodowy. Idzie zatem o: uposażenia ze stosunku pracy, emerytury lub renty krajowe, świadczenia przedemerytalne, umowy o dzieło. W zeznaniu podatnik wykazuje dochody z wybranych źródeł, dobierając opcję metody rozliczenia: indywidualnie, wespół z małżonkiem, czy też w sposób przewidziany dla osób w pojedynkę wychowujących dzieci. Deklaracja ta nie jest dla Ciebie, jeżeli rachujesz pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne wytwórczości agrarnej. W nich sam jesteś odpowiedzialny za kalkulację oraz opłatę należnego podatku dochodowego.

Jeżeli osiągasz dochody opodatkowane według skali zarówno z pośrednictwem płatnika (np. umowa o pracę), jak i bez pośrednictwa płatnika (pit 28 online). Doliczenie dochodów małoletnich. Deklaracja dotyczy osób, które do osobistych dochodów nie doliczają dochodów małoletnich dzieci. Dołączenie może zachodzić tak przy opodatkowaniu indywidualnym, przy wspólnym rozliczeniu, jak i rozliczeniu jako jednostka w pojedynkę wychowująca pociechy.

Poszukujesz pokrewne materiały, ale trafiłeś w ślepy zaułek? Jeżeli tak, to zalecamy ten link (https://www.malesapd.pl/oferta/plyty-poliuretanowe) – rzeczywiście należy wziąć go pod lupę.

Doliczać nie możemy jednakże dochodów małoletnich z zatrudnienia, stypendiów a także dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Wtenczas w dalszym ciągu możesz się opodatkować w PIT 37, natomiast małoletni dostarczy osobistą deklarację, jaką sygnować powinien jego rodzic ewentualnie opiekun.

Dla kogo blankiet PIT 38? PIT 38 określony jest dla osób, jakie w 2014 roku uzyskały przychody z kapitałów finansowych lub z uczestnictw w spółkach mających osobowość prawną. Rozliczają się za pomocą tegoż druku też ci, którzy wznieśli udziały w spółdzielniach w zamian za wkład niefinansowy w innej postaci aniżeli firma lub jego zorganizowana część.