Kryteria ocen okresowych pracownika

Oceny okresowe pracowników to aktualnie często stosowany sposób sprawdzania ich wiedzy, jak również weryfikacji tego jakie cechy pracowników są wartościowe na określonym stanowisku. Jak pokazują badania tylko nieco ponad 10% makro przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z takiego rodzaju metod nadzoru.

Praca, biznesmen

Autor: www.s-lab.pl
Źródło: www.s-lab.pl
Na przełomie kolejnych lat utworzono kilka głównych nurtów, jakie zezwalają na prawidłową ocenę, a wśród nich różne kryteria. Te są komponowane od razu w danym przedsiębiorstwie. Bierze się bowiem pod uwagę jej określone potrzeby i wymagania. Oceny okresowe pracowników zezwalają bezspornie na poprawę stanu w firmie.

Zaciekawiły Cię opisywane zagadnienia? Jeżeli tak, to sprawdź ponadto, co posiada w tym temacie ta optymalna strona (http://www.traple.pl/2020/11/26/a-jednak-brak-limitu-kar-umownych-w-umowach-zawieranych-nowego-pzp/). Przeczytasz na niej podobne treści.

Wylicza się kilka metod ocen takiego typu a wśród nich powszechnie wykorzystywaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika robiona jest przez wywiady nie tylko z badanym pracownikiem (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-czy-2-dni-opieki-na-dziecko-sa-uzaleznione-od-wykorzystanego-urlopu-wypoczynkowego), lecz także jego środowiskiem w pracy. Tutaj głównie sięga się po opinię przełożonych, kolegów czy nawet klientów, z jakimi podwładny współpracował.

Kolejnym sposobem, aby ocena pracownika przebiegła dobrze jest ocena 180 stopni. Jest ona niezwykle podobna do tej opisanej wcześniej, różni się głównie wyłączeniem w zbieraniu opinii klientów oraz przełożonego. Tu zazwyczaj wiedzę o pracowniku zbiera się poprzez wywiady ze współpracownikami jak również głównym szefem.

Ocena pracownika jest także wykonalna dzięki metodzie jaką jest technika wydarzeń krytycznych. W tym przypadku zbiera się informacje odnośnie sukcesów i potknięć ocenianego w zakreślonym czasie. Dzięki temu manager ma dobry obraz całkowitych poczynań podwładnego. To z której techniki korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od zakresu działania oraz zapotrzebowania w konkretnym momencie. Zwykle taka ocena pracownika stosowana jest rokrocznie i szczególnie od jej rezultatu zależy premia czy kariera określonego pracownika. Wyniki ocen pozwalają również na ich weryfikację. Takie wiadomości pozwalają podjąć odpowiednie decyzje o daniu przykładowo dodatkowych kursów.

Related Post