ZUS – czym obecnie trudni się ten najważniejszy w Polsce urząd i jaka jest historia jego działalności?

Polskie urzędy nie charakteryzują się dobrymi opiniami wśród rodaków. Z jakiego powodu? Z reguły, jako podstawowe problemy wskazuje się opieszałość i nadmierną biurokracje. Do grona instytucji, które stanowią podwaliny działania Polski, jako państwa należy ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składki ZUS płaci każda osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Dla funkcjonowania systemu bardzo duże znaczenie posiadają składki zus przedsiębiorcy. Obowiązek obliczenia koniecznych składek spoczywa na barkach działów księgowych firm. Oczywiście, odpowiednia suma składki zus przedsiębiorcy ma istotne znaczenie dla sprawnego działania firmy.

prezes

Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com

Obecnie w sieci działa wiele ciekawych narzędzi, jakie pozwalają na przykładowo obliczenie wysokości wymaganych składek, a w związku z tym, również wysokości otrzymywanego wynagrodzenia netto. Przykładem takich narzędzi jest kalkulator (polecamy brutto ile to netto) odsetek zus . Sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych został powołany do życia w 1934 roku, po I wojnie światowej. Polska uzyskała niepodległość i prowadziła reformowanie oraz tworzenie zrębów państwowości. Niezbędne stało się w związku z tym stworzenie alternatywy dla odpowiedniego zabezpieczenia społecznego Polaków. Do ZUSu dziś oprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. To właśnie z środków pozyskiwanych przez ten urząd wypłacane są emerytury. Czytaj też

Oczywiście, suma składek jest ściśle uzależniona od otrzymywanego wynagrodzenia, w którym ma procentowy udział Jak można się prosto domyśleć, im wyższe dochody, tym wyższa będzie emerytura. Przewiduje się jednakże, że wysokość emerytur będzie regularnie spadać, głównie przez wzgląd na niż demograficzny. W przyszłości, na emeryturę pojedynczego świadczeniobiorcy będzie pracowało mniej osób niż obecnie, jako że mniejsza liczba osób będzie w wieku produkcyjnym. Ograniczenie rozrodu może wobec tego stanowić poważny problem społeczny. zus (zobacz umowa użyczenia lokalu mieszkalnego)

kalkulator obok monet

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Wsparciem działalności ZUSu jest OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne. Obecnie, w zależności od wybranej opcji, na swoją przyszłą emeryturę można oszczędzać jedynie w ZUSie albo podjąć decyzję o rozłożeniu składek na ZUS i OFE . Znakomitym rozwiązaniem jest też gromadzenie środków „na własną rękę”, współcześnie proponowanych jest wiele narzędzi, jak chociażby konta emerytalne w bankach.