Szkolenia dla managerów

Kierowanie procesem produkcyjnym w dużej firmie to ogromnie trudna praca. Kierownik powinien podołać wielu wyzwaniom, odpowiadać na bieżące komplikacje niemal bezzwłocznie. Manager winien również przewidzieć prawdopodobne trudności i starać się im zapobiec. Żeby to było możliwe potrzebna jest mu należyta wiedza. Manager nadzorujący procesy produkcji powinien zmierzać do usprawnienia działań. Metodą na to mogą być szkolenia Lean.

szkolenie dla kadry menedżerskiej

Autor: University of Salford Press Office
Źródło: http://www.flickr.com
Strategia ta polega na tym, by w procesie fabrykacji skupić się na wyeliminowaniu obszarów, w których następuje marnowanie zasobów firmy. Z kolei managerowie którzy lubią matematykę, do usprawnienia procesów produkcji mogą wykorzystać strategie statystyczne wyrażone w metodzie Six Sigma, (znaczy to że dzięki analizie statystycznej w procesie technologicznym możemy dopuścić maksimum 6 odchyleń od przewidzianego standardu). Strategia ta złożona jest z kilku stopni wtajemniczenia – najwyższym poziomem jest szkolenia six sigma.

Omawiany materiał jest dla Ciebie interesujący? Z pewnością zainteresuje Cię również nowa publikacja (https://www.secretclient.com/badania-marketingowe/tajemniczy-klient-mystery-shopping/), która zawiera podobne kwestie.

Szkolenie to jest przeznaczone dla przywódców zespołu.

Studia podyplomowe z obszaru w/w umiejętności łączyć winny elementy tradycyjnych studiów – a więc powinny zawierać wykłady jak też ćwiczenia razem z nauczaniem przez praktykę – a więc naukę teoretyczną uzupełniać powinny rozmaitego rodzaju warsztaty i symulacyjne gry. Wskazane są również przedsięwzięcia optymalizacyjne w praktyce – czyli wizyty w zakładach produkcyjnych. Adresatami szkolenia Six Sigma mogą być: osoby zarządzające biznesami czy produkcją, specjaliści d/s wprowadzania zmian, konsultanci, absolwenci studiów mgr/inż/lic. Autor

Szkolenie dla firmy

Autor: Wheeler Cowperthwaite
Źródło: http://www.flickr.com
Zamysłem tego rodzaju studiów jest podanie kompleksowej wiedzy, jak także kształtowanie postaw jak też umiejętności potrzebnych w codziennej pracy. Plan studiów obejmuje z reguły bloki tematyczne powiązane z najbardziej popularnymi koncepcjami kierowania: lean manufacturing szkolenia jak też Six Sigma szkolenia.

Studia adresowane są do pracowników, którzy pragną nie tylko poznać ogół zagadnień mających związek z kierunkiem studiów na etapie teorii, lecz także – poprzez poszerzone treningi warsztatowe i gry symulacyjne oraz odwiedziny w zakładach fabrycznych – w praktyce spożytkować posiadaną wiedzę. Na zakończenie absolwenci otrzymują odpowiednie certyfikaty poświadczające sfinalizowanie szkolenia Six Sigma.