Opodatkowanie kartą podatkową a zatrudnienie fachowców na umowę cywilnoprawną. Jakich rzeczy wciąż nie wiemy?

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania. Podatnicy używający niej posiadają dużo przywilejów i ułatwień, ale także ograniczeń. Nie muszą dla przykładu prowadzić ksiąg podatkowych, jak również składać jednoletniego zeznania o dochodach, co jest zdecydowanym plusem. Jednak, z drugiej strony zasadniczą barierą przy opodatkowaniu kartą są ograniczenia w idei zatrudniania pracowników.

Podatnicy rozliczający się na dewizach karty podatkowej nie mogą angażować pracowników na osnowie umów cywilnoprawnych – czyli umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-o-dzielo-wzor-z-omowieniem) o dzieło oraz umów zlecenie. Ustawienie pracownika na podwalinie takiej umowy będzie skutkowało utratą prawa do użytkowania z tej formy opodatkowania. Wyłączną dopuszczalną formą zatrudnienia w przypadku karty podatkowej jest umowa o pracę. Dodatkowo obowiązuje tu tzw. ograniczenie zatrudnienia. Świadczy to, że ilość pracowników jaką może zaangażować podatnik rozliczający się kartą podatkową, jest zawężona. Zakres ten wynosi 5 osób, a w wyznaczonych rodzajach aktywności zmniejszony jest do postaci 3. Więcej na

banknot 50 zł

Autor: Karl Baron
Źródło: http://www.flickr.com

Do powyższego limitu wlicza się tylko pracowników zatrudnionych w celu świadczenia rzeczowych usług. Umowa zlecenia z reguły kojarzona jest z umową pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (zobacz przedstawiciel handlowy zarobki). Natomiast z umową zlecenia mamy do czynienia też, jeśli zawieramy umowę ze szkołą lingwistyczną, z uczelnią wyższą albo z operatorem telewizji kablowej. W jakiej sytuacji można ją anulować? Występuje możliwość unilateralnego rozwiązania stosunku prawnego przez wypowiedzenie umowy zlecenia. Podczas gdy dokonuje tego zleceniodawca, czyli nabywca, jego obowiązkiem jest oddanie zleceniobiorcy, czyli przedsiębiorcy, wydatków, które on dokonał aż do dnia anulowania oraz część wynagrodzenia odpowiadającą jego aktualnym czynnościom. Jeżeli jednak anulowanie nastąpi bez ważnego powodu przedsiębiorca ma życzenie kompensacyjne do konsumenta.

Trzeba zwrócić wzmiankę na stopień wagi powodu wypowiedzenia umowy zlecenia. Jak już napomykano powyżej mogą to być tak samo przesłanki o zakresie sprawiedliwym (np. zmiany w pozycji gospodarczej, zmiany na rynku, przemiany w prawie) oraz bardziej tendencyjne (zmiana sytuacji życiowej albo gospodarczej strony). Czytaj też