Czy symbol PKWiU musi znaleźć się na fakturze i w jaki sposób ustalić wymiar wypoczynkowego urlopu?

Symbol PKWiU to inaczej Polska Klasyfikacja Wyrobów oraz Usług, która otacza katalog różnych produktów, jakie znajdują się w obiegu gospodarczym w Polsce. Mówiąc zwięźle, są to towary oraz towary, jakie zdołamy na terenie Polski zakupić czy też sprzedać. Kod PKWiU zdoła znaleźć się na fakturze, lecz nie zawsze jest to niezbędnością.

Rozporządzenie w sprawie wydawania faktur wyraźnie powiada o tym, że aktualnie nie ma obowiązku wystawiania tego symbolu w wypadku przeprowadzania transakcji. Jeśli więc chodzi o wystawianie faktur, to kod pkwiu nie ma większego znaczenia a także nie trzeba go zamieszczać na fakturach. Jednak wolno wyróżnić parę wyjątków. Kod ten musimy umieścić jeżeli usługa czy produkt przynależą do zwolnionych z podatku. Wówczas na fakturze musi znaleźć się kod pkwiu lub podwalina zwolnienia z podatku – czytaj więcej tutaj.

oprogramowanie dla firmy

Autor: Kirsty Pitkin
Źródło: http://www.flickr.com

Jak dobrze wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego (więcej na stronie internetowej)? Na to pytanie bezspornie musi odparować sobie wszelki chlebodawca, który zatrudnia pracowników. Pracownik – rezerwuj kwatery w Łodzi -, jaki jest zatrudniony na umowie o pracę, ma prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Długość urlopu zależy przede wszystkim od stażu pracy i od tego, czy jest to jego początkowa praca z umową o pracę czy też następna.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony mniej niż dziesięć lat, wtedy przypada mu dwadzieścia dni urlopu, jeśli pracuje dłużej niż 10 lat – może skorzystać z 26 dniowego urlopu. Do wyliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego wlicza się łączny czas zatrudnienia, niezależnie od przerw w świadczeniu pracy, liczy się też termin pobierania nauki.

Jeśli pracownik zatrudniony jest na inny rodzaj umowy, na przykład umowa zlecenie a działalność gospodarcza (więcej na temat), wtedy nie obowiązują tu nakazy dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego. W wypadku pierwszej roboty na umowę o pracę, wymiar urlopu wypoczynkowego zliczany jest wraz z wszelkim przepracowanym miesiącem w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu rocznego.