Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji, według ustawy, jest działanie sprzeczne z normą prawną lub dobrymi obyczajami , jeżeli zagraża albo lekceważy interes innego przedsiębiorcy lub klienta . W sytuacji popełnienia przez podmiot występujący na rynku kroku nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interesy pozostały w ten sposób naruszone (lub choćby tylko zagrożone) może wystąpić do sądu z przewidzianymi w ustawie żądaniami . Za dokonanie uczynku nieuczciwej konkurencji, zagraża więc między innymi odpowiedzialność cywilna.

Dalszym środkiem, jaki może zastosować przedsiębiorca chroniąc się przed nieuczciwą konkurencją, jest wystąpienie z żądaniem o naprawienie skutków zabronionych posunięć. Znak towarowy i prawo autorskie to dwa nierozłączne elementy o które trzeba zadbać. Postępkiem nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą , jest działanie sprzeczne z normą prawną lub dobrymi obyczajami , jeżeli zagraża albo narusza interes innego przedsiębiorcy lub użytkownika.

Nie ociągaj się – jeżeli przypadł Ci do gustu ten tekst, to bieżący tekst można też obejrzeć pod wskazanym linkiem. Opisy przygotowaliśmy dla Ciebie z chęcią.

W przypadku popełnienia przez podmiot występujący na rynku zachowania nieuczciwa konkurencja, przedsiębiorca, którego interes został w taki sposób naruszony (lub (patrz jwp rzecznicy patentowi) choćby tylko zagrożony) powinien wystąpić do sądu z przewidzianymi ustawą roszczeniami. Za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji np nieuczciwa konkurencja w reklamie, grozi zatem między innymi odpowiedzialność cywilna .

Domowe dokumenty pod ręką!

Autor: mBox
Źródło: mBox

Późniejszym środkiem, jaki może zastosować przedsiębiorca chroniąc się przed nieuczciwą konkurencją, jest wystąpienie z wymaganiem o naprawę następstw niedozwolonych zachowań . Wiadomym jest że, znak towarowy jest bardzo cennym składnikiem materialnym przedsiębiorstwa. Nie powinien przeto nikogo dziwić fakt, że przedsiębiorcom zależy na jego ochronie . Jest ona możliwa i realnie wcielana w życie dzięki  prawu ochronnemu na znak towarowy, który to znak przedsiębiorca ma możliwość uzyskać podczas przebiegu rejestracji.

Zabezpieczenie asekuracji bierze się wprost z aktu prawnego , który stanowi , że „Przez zdobycie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy”. To, czy znak towarowy jest chroniony na niwie prawa autorskiego zależy w większości od formy znaku. Ze względu na kryterium percepcji wyróżnia się znaki słowne, obrazowe, plastyczne, dźwiękowe i kombinowane. Znak towarowy to majątkowe dobro niematerialne , które podlega zabezpieczeniu głównie na mocy rozporządzeń prawa własności przemysłowej a także regulacji dotyczących zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Related Post