Doświadczenie i zdolności niezbędne w pracy księgowego

Praca księgowego od dłuższego czasu zmienia swój charakter. W licznych kręgach ciągle panuje przekonanie, że jest to “szeregowy” pracownik biurowy, a jego praca jest nudna i nie wymagająca zbyt dużej wiedzy. A jednak na dzień dzisiejszy praca na stanowisku księgowego wymaga posiadania wielu różnorodnych zdolności, a przede wszystkim wysokiego i stale aktualizowanego poziomu wiedzy.

Składki ZUS, elementy prawa podatkowego czy różnego rodzaju świadczenia należą do zagadnień, które powinny być księgowemu bardzo dobrze znane|które księgowy musi doskonale znać. Zapotrzebowanie na pracowników tego rodzaju jest duże i stale rośnie. Wiele firm oferuje także szkolenia dla swoich pracowników, umożliwiając im ciągły podnoszenie kwalifikacji.

Podstawowe funkcje księgowego

Do najważniejszych funkcji księgowego zalicza się zajmowanie się rachunkowością. Powinien więc mieć doświadczenie w pracy z księgami rachunkowymi i potrafić je prowadzić. Zadaniem księgowego jest także kontakt z rozmaitymi urzędami i instytucjami, na przykład z Urzędem Skarbowym. Osoba taka powinna wiedzieć, jak nalicza się świadczenia urlopowe, jak również potrafić udzielić odpowiedzi na pytania o takie rzeczy jak PIT 11.

Jeżeli musisz szybko odnaleźć pokrewne artykuły dotyczące analizowanego zagadnienia, zobacz dodatkowe info (http://rozwodznim.pl/) na innej tego rodzaju stronie.

Przede wszystkim jednak księgowy zajmuje się obserwacją wszelkich transakcji finansowych przedsiębiorstwa. Współcześnie w ramach zawodu księgowego wyłoniły się specjalizacje. Dotyczą one kolejno rachunkowości, finansów i doradztwa podatkowego. Potrzebna na tym stanowisku może być także znajomość wszystkich druków i formularzy podatkowych, jak na przykład CIT 8.

Potrzebne umiejętności

Na stanowisku księgowego najbardziej istotna jest ciągle uzupełniana wiedza. W związku z tym cenne są umiejętności w zakresie wyszukiwania i selekcji wiadomości dla własnych korzyści. Znajomość i zdolność pracy z bazami danych, używanie kanału RSS to tylko niektóre korzystne elementy. Kandydat na stanowisko w księgowości powinien wyróżniać się skrupulatnością i rozsądkiem. znane powinny być mu pojęcia jak na przykład faktura VAT. Musi być także komunikatywny, by być w stanie prowadzić jasną i precyzyjną wymianę informacji. Mile widziane są również różnego rodzaju certyfikaty dotyczące księgowości, a także ukończone kursy.

Related Post