Wyjaśnienie w kilku słowach, jak są wyceniane opcje menadżerskie

W dzisiejszych czasach kierując przedsiebiorstwem warto postarać o wspaniałą jakość planów motywacyjnych u zarządów. Nadzwyczaj nieodzowne są tzw. opcje menadżerskie, czyli wynagrodzenie zarządu oparte na funkcjonowaniu w wieloletnich planach motywacyjnych.

Ocena pracownika przez menedżera

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Ten rodzaj planu motywacyjnego, uzgodniony przez zgromadzenie akcjonariuszy, jest używany głównie na giełdzie oraz stanowi dodatek do wynagrodzenia menadżerów spółki, ale nie jest to ich jedyna zaleta – mają wpływ one dużo na wartość spółki, więcej: Mogą być w następnej kolejności wycenione przez aktuariusza – jego pomoc jest zdecydowanie nieodzowna, ponieważ opcje menadżerskie należą do niezwykle złożonych instrumentów finansowych. Bardzo ważna jest tu precyzja jak również wiedza oparta na dobrym doświadczeniu.Podstawą działania opcji menadżerskich jest zaproponowanie kupna papierów wartościowych najważniejszym pracownikom przedsiębiorstwa po preferowanej cenie. Motywuje to ich dodatkowo do zwiększenia aktywności na rzecz spółki. Celem jest również późniejszy wzrost cen akcji, oznaczające praktycznie lepsze zarobki firmy. Opcje menadżerskie (strona www) są z zasady (zobacz zwolnienie lekarskie na tydzień) programami długoterminowymi, a do ich zalet warto atrakcyjne opodatkowanie. Osoba, której są oferowane opcje menadżerskie, jest w stanie je odrzucić dobrowolnie – zatem nie należą do dochodów obarczonych ZUSem. Ta strategia motywacyjna pozwala na zachęcenie najważniejszych pracowników do ułatwiania funkcjonowania firmy jak również ich polepszonej pracy.

Inwestycje, papiery wartościowe

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Wycena opcji menadżerskich jest w stanie polegać na skorzystaniu z drzew dwumianowych, bądź – kiedy poszczególne opcje menadżerskie są wyraźniej złożone – z modelu symulacji Monte Carlo. Wycenienie w każdej sytuacji odbywa się na tzw. datę przyznania jak również brane jest pod uwagę takie czynniki, jak przykładowo – aktualne opłaty akcji, planowane dywidendy, czas trwania i cenę realizacji opcji, lecz z jasnych przyczyn nie są to jedyne czynniki. Ważna jest również stopa procentowa wolna od ryzykowności utraty i oszacowanie zmienności cen akcji. Wyceną w każdym przypadku powinien się zająć fachowy aktuariusz ze względu na złożoność takiego programu motywacyjnego, a samo wycenianie jest istotna w księgowości, i dlatego – w sprawach bezpieczeństwa firmy w okresie kontroli, a, także klarowności podczas rozliczania się z startegicznymi pracownikami. W takim celu dobrze udać się do profesjonalnego biura aktuarialnego – tam możliwa jest także analiza pozostałych instrumentów finansowych. Wcześniej należy zoptymalizować a, także przeanalizować akceptowany program. Ważne jest, by aktuariusz w każdym przypadku miał osobiste podejście do zadań – dzięki temu można mieć duże szanse, że wycena będzie fachowa.

Related Post