Jakim sposobem rzetelnie ocenić postawę podwładnego?

Współczesne, dynamiczne tempo życia nie omija organizacji, które muszą być przygotowane na ciągły rozwój. W dobie przemian cywilizacyjnych oraz gwałtownego rozwoju technologicznego bardzo ważne jest, aby organizacja była adaptowała się do zmieniającej się rzeczywistości. Według tego samego kryterium powinien przebiegać proces rekrutacji pracowników.

Zatrudnieni w organizacji ludzie powinni tworzyć zespół sprawnie współpracujących ze sobą osób. Istotne jest, żeby posiadali odpowiednie wykształcenie oraz cechy charakteru pozwalające im na pracę w zespole. Posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz cech charakteru badane jest podczas procesu oceny pracowników (zobacz doświadczenie zawodowe). Jest on dostosowywany do wielkości przedsiębiorstwa i przyjętego sposobu oceniania. Może obejmować oceny grupowe albo indywidualne pracowników lub badać przedsiębiorstwo jako całość.

Ocena pracowników daje pracodawcy szereg informacji na temat wykonywania zleconych przez pracodawcę zadań, zachowań personelu oraz cech osobowości, które predestynują do osiągania sukcesu na zajmowanych stanowiskach. W zależności od przyjętych przez organizację kryteriów oceniania ocenie mogą podlegać takie aspekty jak rzetelność, punktualność, samodzielność w planowaniu i organizowaniu pracy czy morale pracownika. W celu zweryfikowania powyższych elementów, niektóre firmy przeprowadzają rozmowy ze współpracownikami podwładnego oraz sesje coachingowe dla pracownika. Wszystko po to, by jak najpełniej rozpoznać potencjał podwładnego.

Szara strefa

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Aby ocenianie miało właściwy wymiar ważne jest, żeby odbywało się systematycznie. Spełnia wtedy swoje cele i może pomagać pracodawcy w kształtowaniu polityki kadrowej, dostarczaniu danych o pracowniku oraz informowaniu pracownika o jego mocnych i słabych stronach. Cel, któremu służą uzyskane w wyniku oceny pracownika informacje, to również motywowanie. Pracownik, który otrzymał informację na temat swojej pracy, może poczuć się zmotywowany i mieć ochotę na udoskonalenie efektywności swojej pracy. Metoda okresowego oceniania pracowników sprawdza się jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi.

Przeprowadzane oceny okresowe pracowników pomagają pracodawcom i pracownikom. Wnioski, które wypływają z wyników służą pracodawcy w późniejszym przyznawaniu: awansów, nagród, ewentualnych zmian personalnych na stanowiskach oraz podnoszenia kwalifikacji kadry. Ocena okresowa pracowników przeprowadzana jest zwykle jeden lub dwa razy w roku. Obok mierzalnych czynników, takich jak wyniki pracy, ocena pracowników ma przynieść również informacje na temat obszarów niemierzalnych, takich jak zadowolenie z pracy, poziom integracji z zespołem, klimat organizacji. Personel powinien być zapoznany z formą przeprowadzanej oceny, a przyjęty przez organizację system oceniania pracowników powinien być jawny i zrozumiały dla wszystkich pracowników.

Related Post