Usługi audytorsko-księgowe

Kilkanaście lat temu księgowa w strukturze firmy była niezastąpiona. W dzisiejszych czasach nieraz firmy wybierają usługi księgowe i finansowe realizowane przez usługodawców zewnętrznych. Outsourcing księgowości, porad prawnych czy obsługi kadr i płac pozwala głównie oszczędzić pieniądze firmy.

praca

Autor: KIANO
Źródło: KIANO
Różne typy przedsiębiorstw inaczej traktują outsourcing. Dla małych firm posiadanie na stanowisku dedykowanego pracownika i przeprowadzenie dla niego wymaganych szkoleń jest bardziej kosztowne niż zlecenie zadań firmie zewnętrznej. Zakres pracy w małej firmie też nierzadko nie wymaga osoby na pełnym etacie. Więcej na

Największe instytucje uznają outsourcing jako formę inwestycji z, której profity będą widoczne w perspektywie paru lat. Niższe koszty są następstwem tak mniejszych cen firmy outsourcingowej w relacji do utrzymania własnego działu jak i z bardziej niezawodnej pracy firmy specjalizującej się w danej dziedzinie. Na przykład badanie badanie satysfakcji klientów sprawozdań finansowych jest trudnym zadaniem a błędnie wykonane ma poważne skutki finansowe i czasochłonne. Czytaj dalej na

Decydując się na zlecanie wybranych działań przedsiębiorstwo może poświęcić całą swoją energię kluczowej działalności, pracownicy firmy zewnętrznej zapewniają często wyższy poziom usług (np. audyt finansowy jest zazwyczaj bardziej obiektywny niż w wykonaniu naszej firmy, pracownicy firmy zewnętrznej mają obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych), zmniejsza się ryzyko związane ze skutkami pomyłek naszych pracowników. Abstrahując od niewątpliwych zalet ciężko pominąć wady. Wolniejszy przepływ informacji, mniejsze poczucie odpowiedzialności za losy naszej organizacji, zaangażowanie zależne od ceny usługi to tylko niektóre z nich.

Trudno pominąć wszystkie powody, dla których outsourcing stał się tak powszechny na zachodzie i coraz częściej wykorzystywany jest w polskich firmach. Warto więc przemyśleć wszelkie za i przeciw i wybrać najlepszą opcję dla swojego przedsiębiorstwa. Autor

Related Post