Masz pomysł na własny biznes? Staraj się o dofinansowanie

Trudno Ci odnaleźć się na rynku pracy? Często odzywa się w Tobie chęć bycia samemu sobie sterem i okrętem? Masz ciekawy pomysł na własną działalność?
Odważ się na własny interes! Zwłaszcza, iż osoby noszące się z tym zamiarem, mogą być pewni wsparcia pod względem wkładu pieniężnego na rozkręcenie całego przedsięwzięcia – urzędy pracy oferują dotacje i kredyty na rozpoczęcie działalności oraz szklenia przygotowujące przyszłych chlebodawców.

A może jesteś już właścicielem firmy, ale nosisz się z zamiarem jej dalszego rozwoju? Bez względu na to, czy zmagasz się z przejściowymi trudnościami z płynnością, czy też

fundusz

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

niebawem masz zamiar poczynić wydatki na rozwój prowadzonej działalności, kredyt (zobacz kredyt hipoteczny warunki uzyskania) gotówkowy umożliwi Ci efektywne zarządzanie płynnymi środkami finansowymi firmy. Fundusze unijne na rozwój firm to propozycja dla tych, którzy uważają, że są gotowi by powołać do życia własną firmę lub zadbać o rozwój już funkcjonującej już firmy, jednak nie posiadają wystarczająco dużo własnych środków.

Przy finansowym wsparciu ze źródeł zewnętrznych o wiele łatwiej jest urzeczywistnić przedsiębiorcom idee własnego biznesu.

Kliknij ten odsyłacz, a potem zdobądź więcej szczegółów (https://sklepmuzyczny.pl/c,340-perkusje) odnoszących się do rozpatrywanej w tym artykule treści. Otrzymasz wtedy większą wiedzę.

Korzystanie z pomocy oferowanej przez fundusze unijne z całą pewnością widocznie wpływa na rozwój firmy a także poprawę jej konkurencyjności. Wychodząc z założenia, że chociaż część tych przedsiębiorców utrzyma się przez dłuższy czas na rynku – są szanse, iż będą się rozwijać i pozyskiwać dalszych pracowników. Przyznając fundusze, Urząd Pracy w pewien sposób przysparza powiatowi nowych pracodawców, którzy mogą następnie

firma

Autor: istock
Źródło: istockphoto.com

tworzyć nowe miejsca pracy dla bezrobotnych.

Jednak musimy sobie zdawać sprawę z tego, że pomyślna decyzja odnośnie dotacji nie zwalnia nas od wypełniania obowiązków wymaganych przez instytucję dofinansowującą. Najważniejszy z nich, to obowiązek utrzymania działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, a w razie niedotrzymania zobowiązania – dokonania zwrotu otrzymanych pieniędzy wraz z odsetkami.
Mimo pewnego ryzyka i odpowiedzialności z jaką wiąże się własna działalność wiele osób podejmuje to wyzwanie z przekonaniem o jego sukcesie, dlatego…powodzenia!

Related Post