Nowości dla Twojego przedsiębiorstwa

INWENTARYZACJA- całokształt czynności rachunkowych zmierzających do opracowania szczegółowego spisu z natury składowych majątkowych oraz miejsc ich pochodzenia na określony dzień. Polega ona na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu każdego z rzeczowych oraz pieniężnych składników majątkowych, jak też wyjaśnienie różnic między stanem stwierdzonym w czasie inwentaryzacji (rzeczywistym) a stanem stwierdzonym w ewidencji księgowej. Powszechnie inwentaryzacja określana jest mianem koszmaru większej części przedsiębiorstw.