Inwestycje oraz ich wpływ na środowisko

Każde przedsięwzięcie w pewien sposób wpływa na środowisko, w którym będzie ono zorganizowane. Dlatego tak istotne jest by upewnić się, czy stan środowiska jest odpowiedni do tego, żeby cokolwiek na danym terenie robić. Bo bywa, że pewne inwestycje nie mogą być wykonane w konkretnym miejscu. Niezbędny okazuje się raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wtedy można dojść do wniosku, czy będzie wydana zgoda na dane przedsięwzięcie. Wnioskodawcy powinni naprawdę się postarać i stworzyć cały raport podług obowiązujących operatów środowiskowych.